Realizacje

Realizujemy roboty inżynieryjne w zakresie:

 • budowa sieci i przyłączy wodociągowych
 • budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnych i deszczowych
 • budowa dróg dojazdowych, placów i chodników (bez robót asfaltowych)
 • budowa oczyszczalni wód deszczowych, separatorów, itp.
 • zakładanie terenów zielonych
 • roboty rozbiórkowe i ziemne w pełnym zakresie
 • odwodnienia dachów systemem PLUVIA firmy Geberit
 • monitoring wizyjny wodociągów i kanalizacji w średnicach od 50-350mm

Usługi obejmują dostawę, budowę, rozruch, konserwację i obsługę różnorodnych typów urządzeń, takich jak:

 • oczyszczalnie ścieków
 • stacje uzdatniania wody
 • systemy ochrony środowiska (na przykład separatory)
 • przepompownie ścieków